Kam s použitými pneumatikami?

 

 

 

reporáž TV Chrastava

 

Do nedávna mohli občané Chrastavy odevzdávat použité pneumatiky do sběrného dvora, a to pouze v množství 4 ks za rok. Z právního hlediska muselo město s pneumatikami nakládat jako s odpadem. To bylo velmi nákladné, neefektivní a neekologické. Do kolektivního systému Eltma, která celorepublikově zaštiťuje zpětný odběr a recyklaci použitých pneumatik, se však město Chrastava připojit nemůže. Přihlásit se mohou pouze výrobci, koneční prodejci a ti, kteří s pneumatikami nakládají v rámci svého podnikání.
 

Z těchto důvodů město Chrastava oslovilo podnikatele místního autoservisu a pneuservisu pana Röbische, aby se do systému zapojil. Vzhledem k tomu, že však nemá dostatečné skladovací kapacity, dohodl se smluvně s městem a pronajal si část pozemku v areálu technických služeb v Liberecké ulici 35.
 

Nyní mohou nově občané města Chrastavy veškeré použité pneumatiky na toto místo zdarma odevzdat.
 

Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství
Chrastava 19. 2. 2020