R O U Š K O V N Í K

 

 

fotogalerie

 

Vážení spoluobčané,

po vzoru jiných jsme se rozhodli vyzkoušet, zda i v našem městě se může dařit velmi vzácnému stromu,


Rouškovníku Českému
(Compressius bohemica).Potřebnými živinami, tedy nezbytnými látkami zaručujícími zdravý růst a prosperitu tohoto vzácného stromu jsou: láska k bližnímu, ohleduplnost, přejícnost, sounáležitost, humanita a víra v lepší svět a lepší lidské vlastnosti.

Návod k použití:
1. Občan přející - může na strom zavěsit nadbytečnou roušku libovolné konstrukce, vzoru či provedení, pro potřeby méně šťastných spoluobčanů.
2. Občan potřebný - si může jednu roušku ze stromu utrhnout a na její místo na znak vděčnosti zavěsit maličkost vhodnou k Velikonočním svátkům.

Užitek
Pokud je strom správně pěstován a dobře se mu daří, má jedinečné léčivé účinky proti vážným duševním poruchám, jako jsou hrabivost, chamtivost, hamižnost, lakota, sobectví, úzkost a mnoho dalších.

Ing. Miroslav Chvála
tajemník MěÚ Chrastava