Nový řád městského hřbitova

 

 

 

V pondělí 3. 2. 2020 Rada města Chrastava schvaáila nový Řád veřejného pohřebiště.
Současný řád veřejného pohřebiště byl schválen v roce 2002 a vzhledem ke změnám v legislativě bylo třeba uvést řád do souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Ve srovnání s původním řádem vymezuje důležité pojmy, upřesňuje rozčlenění hřbitova na jednotlivé sektory, ale také rozšiřuje povinnosti pro nájemce hrobového místa i pro návštěvníky.

Nový řád veřejného pohřebiště stanovuje nájemci povinnost oznamovat údaje potřebné pro vedení evidence hřbitova – např. změna jména nebo adresy. Dále ukládá povinnost udržovat hrobové místo čisté, zajistit opravu poškozeného hrobového zařízení (pomníku) s narušenou stabilitou nebo zajistit vyklizení hrobového místa po ukončení nájmu. Při údržbě, opravě, nebo odstraňování hrobového zařízení je nájemce povinen zahájení i ukončení takovýchto prací prokazatelně ohlásit správci hřbitova.

Kompletní znění řádu veřejného pohřebiště naleznete ZDE.


Zároveň s novým řádem byl schválen i nový Ceník nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova, který bude platný od 1. 4. 2020. Nový ceník je k nahlédnutí ZDE.

Chrastava 4. 2. 2020
Ing. Daniela Halková, referent správy a evidence majetku