Provoz MěÚ Chrastava od 18. května při dodržování zvýšených hygienických požadavků

 

 

 

Od pondělí 18. května se zmírňují pravidla pro návštěvy a pohyb občanů na Městském úřadu v Chrastavě takto:


Úřad je otevřen pro veřejnost v úřední hodiny  Pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
                                                                          Středa   7.30 – 12.00 13.00 – 17.00


V jiné dny a dobu pouze na základě předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem úřadu.


Při vstupu do budovy je občan povinen


- mít nasazenu ochranu dýchacích cest (např.roušku)


- provést desinfekci rukou prostředkem umístěným u vstupu


- dodržovat bezpečnou vzdálenost od jiných osob v závislosti na aktuálně prováděné činnosti


- dodržovat pokyny zaměstnanců na cílových pracovištích úřadu týkající se protiepidemiologických opatření.


Věříme, že i Vy svým osobním přístupem přispějete k doposud příznivé beznákazové situaci v našem městě.