Provoz MěÚ Chrastava od 20. dubna 2020

 

 

 

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ


MÍSTA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

obecního úřadu – elektronickými prostředky lze komunikovat s úřadem a jeho zaměstnanci od pondělí do pátku – telefonicky, mailem, prostřednictvím datových schránek
1. Elektronická podatelna a kontaktní údaje (adresa, telefony, fax, e-mail)
2. Telefonické a e-mailové spojení na pracovníky telefonní  čísla  městského úřadu
3. Přehled jednotlivých AGEND městského úřadu a použitelné FORMULÁŘE lze otevřít zde: Agendy úřadu a příslušné formuláře
3. Pro případ nezbytnosti OSOBNÍ NÁVŠTĚVY úřadu je v úředních hodinách
    pondělí a středa
    7:30 - 12:00
    13:00 - 17:00
    zřízena funkce „KOORDINÁTORA“, který je pověřen zajištěním komunikace jednotlivých zaměstnanců úřadu s klienty (žadateli, veřejností), kteří se dostaví osobně .

PODATELNA je po dobu trvání mimořádných opatření umístěna do přízemí –vlevo u vstupu do budovy úřadu. V této podatelně KOORDINÁTOR
a) přebírá poštu, žádosti, připomínky, požadavky, na požádání potvrzuje přijetí
b) zajišťuje spojení občana (žadatele) s jednotlivými zaměstnanci úřadu
c) zajišťuje minimalizaci pohybu občanů po budově úřadu
d) kontroluje dodržování nařízených bezpečnostních opatření-
- nošení roušek,
- desinfekce rukou při vstupu do budovy či při odchodu,
- dodržování 2 metrového odstupu


MIMOŘÁDNÁ SDĚLENÍ:
1. Hospodářsko finanční odbor
2. Provoz sběrného dvora
3. Informační centrum


S případnými stížnostmi nebo náměty na zlepšení fungování úřadu v době mimořádných opatření se lze obracet telefonicky (607 676 759) nebo mailem: tajemnik@chrastava.cz na tajemníka úřadu.

 

Usnesení vlády

Mimořádné opatření

 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník

Chrastava, 17. dubna 2020