Program rozvoje města Chrastava 2021+  

 

 

 

Vážení občané města Chrastavy,

odbor rozvoje, dotací a správy majetku bude aktualizovat Program rozvoje města Chrastava pro nadcházející roky. Jedná se o důležitý rozvojový dokument, který by měl naznačit, jakým směrem by se město mělo v budoucích letech ubírat, co zlepšit, co se naopak podařilo již zlepšit a není nutné v dané věci dále pokračovat. Důležitou součástí bude i anketa, ve které chceme znát Váš názor na budoucí rozvoj města. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro formulaci priorit rozvoje města pro další období.
V příštích Chrastavských listech 10/2020 budou zveřejněny bližší informace, jakým způsobem bude možné dotazník vyplnit a kde ho odevzdat.


V Chrastavě dne 19. 8. 2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava