Program rozvoje města Chrastava 2021+, chceme znát Váš názor
 

 

 

Vážení občané města Chrastavy,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku v současné době zpracovává Program rozvoje města Chrastava 2021+ na následující roky. Jeho součástí je i anketa. Většina otázek je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2015 a která opakovala většinu otázek ze šetření v letech 2008 a 1996. Jedním z jeho cílů je tedy porovnání názorů obyvatel města po 5, 12, resp. 24 letech. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro vymezení hlavních problémových oblastí a pro formulaci priorit rozvoje města pro další období. Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www stránkách města.

Hlasovat můžete do 15. října 2020 jedním z následujících způsobů:

• odevzdat na radnici – do podatelny v 1. patře
• odevzdat do Infocentra na náměstí 1. máje
 

Dotazník je možné také vyplnit v elektronické verzi on-line zde na našem webu...


nebo si můžete formulář stahnout ve Wordu zde, vytisknout a vyplněný ho odevzdat na výše uvedená místa.


Chrastava dne 16. 9. 2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava