Probíhají práce na zpřístupnění náhonu
 

 

 

 

Koncem května byly zahájeny práce na zpřístupnění a rekonstrukci bývalého náhonu továrního objektu Seppu, který byl odstraněn v roce 2014.
Stavební práce budou zahrnovat například rekonstrukci stavebních částí náhonu, nové zastřešení objektu tzv. lednice (místnosti, kde byla umístěna technologická část strojovny) a přístupový chodníček. V neposlední řadě bude na místě instalována informační tabule o historii původního objektu a této lokality.
Všechny tyto práce jsou součástí společného projektu „Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví“ s polským partnerským městem Lwówek Ślaski, jenž na druhé straně hranice provede částečnou rekonstrukci jejich starobylé radnice.
Celkové náklady na projekt činí více než 1,5 mil. Kč, z čehož město dostane zpět 30.000 EUR formou dotace.
Předpokládaný termín dokončení je v září letošního roku.

V Chrastavě dne 05.06.2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
Ing. Jiří Vodička, referent dotací ORM MěÚ Chrastava