SPLATNOST POPLATKŮ

Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje na splatnost poplatků :

1) Za odpad : splatnost 30. 4. 2020 (byla zrušena možnost pololetních plateb), číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 20036-0984852379/0800, variabilní symbol je stálé číslo poplatníka. Při platbě za více osob vypsat variabilní symboly do zprávy pro příjemce platby.
2) Za psa : splatnost 31. 3. 2020, číslo účtu u Sberbank CZ a.s. : 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka pro poplatek ze psů, specifický symbol 1341.
3) Nájemné z pozemků (zahrad) splatnost dle smlouvy zpravidla 1. 3. 2020, číslo účtu u Sberbank CZ a.s. : 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka pro nájemné z pozemků, specifický symbol 2131.

Variabilní symboly pro jednotlivé platby Vám byly v prosinci 2019 vloženy do schránek. V případě potřeby Vám platební údaje znovu zašleme, nebo na místě vytiskneme.
Případné dotazy Vám odpovíme na telefonu 485 363 854, mail : odpady@chrastava.cz či při osobní návštěvě.
Platit můžete jak bankovním příkazem, tak na pokladně úřadu (hotově i kartou).
Děkujeme za Vaše správně označené a včas zaslané platby.

Kolektiv hospodářsko-finančního odboru Městského úřadu Chrastava