Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství

 

 

 Město Chrastava zveřejnilo vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství (POH) za rok 2018. Tento dokument naleznete na webových stránkách města a obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Povinnost zpracovat tento plán vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho hlavním cílem je zajistit efektivní hospodaření s odpady na území města.


Tuto strategii se nám z velké části daří plnit, a to například v zavedení tříděného sběru, energetické využitelnosti komunálního odpadu, podpoře snižování produkce nebezpečných odpadů, podpoře zvýšení celkové recyklace a využití odpadů, podpoře úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů, zvýšení úrovně tříděného sběru pneumatik, zvyšování materiálového a energetického využití odpadních olejů, nebo v podpoře zpracování kovových odpadů.


V čem zatím naopak trochu zaostáváme je úroveň vracení odpadů k opětovnému použití a recyklace u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo.

Děkujeme občanům, kteří se aktivně zapojují do plnění cílů a svědomitě třídí odpady ze svých domácností, neboť i díky Vám město Chrastava obdrželo od společnosti EKO-KOM odměnu ve výši

441. 215,50 Kč za rok 2018. Zároveň apelujeme na občany, kteří odpady ještě netřídí nebo netřídí všechny jeho složky, aby pomohli nejen nám, ale zejména životnímu prostředí kolem nás.


Plán odpadového hospodářství obce     Plán odpad. hospodářství - vyhodnocení

Chrastava dne 20.1.2020

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství