Plakety Jana Ámose Komenského
    

        

video TV Chrastava fotogalerie

 

Již od roku 2009 oceňuje Město Chrastava práci pedagogů plaketou J.A. Komenského. Letos tomu nebylo jinak, pouze březnový termín se posunul z důvodu pandemie koronaviru.
Vzhledem k příznivému počasí se slavnostní akt mohl uskutečnit v atriu městského úřadu, kde byli oceněni pan František Kracík in memoriam, dále paní Alena Stará a paní Hana Šnýdlová.

 

Chrastava 18. 6. 2020
Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty


 

 

Vizitky oceněných

 

HANA ŠNÝDLOVÁ

 

 

Paní učitelka Hana Šnýdlová je bývalou žákyní chrastavské základní školy. Poté studovala na gymnáziu v Liberci. Při rozhodování o svém budoucím zaměření se rozhodla pro práci učitelky a absolvovala pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, aprobaci český jazyk a výtvarná výchova, kde promovala v roce 1980. V té době již naštěstí nebyly tzv. umístěnky, takže mohla začít svou pedagogickou kariéru v Chrastavě a začala učit na ZŠ ve Školní ulici. Zde kromě češtiny a výtvarné výchovy učila i mnoho jiných předmětů, dokonce i fyziku!
Paní učitelka Šnýdlová dokáže při vyučování svým zaujetím nadchnout děti, umí získat jejich pozornost a strhnout je na svou stranu. Je opravdovou hrdou vlastenkou a v tomto duchu vychovala nejen své syny, ale tuto lásku předává dál i svým žákům.
Je vdaná, má dva syny a zatím dvě vnučky.
Ve volném čase ráda tráví čas na zahradě, na horách, v přírodě, sjela několik řek v kánoi, jezdí na kole a v současné době ji můžete v Chrastavě potkat na elektrické koloběžce. Málokdo si ji dokáže představit bez psa, je jejich velkou milovnicí, pes k paní Haně Šnýdlově totiž neodmyslitelně patří. A vidíte-li někde v Chrastavě, že se koná sbírka pro psí útulek, můžete si být jisti, že je v ní určitě zapojena i paní učitelka Šnýdlová.
Na závěr bychom si dovolili paní Hanu Šnýdlovou citovat:
Učím už 40 let a stále na stejném místě. Učím ráda. Vždycky se vzpomenu na slova mé bývalé kolegyně a kamarádky Evy Kaškové, že nejdůležitější je mít děti ráda, že děti to podvědomě vycítí. A já je mám ráda…...

 

 

ALENA STARÁ

 

 

V roce 1963 absolvovala ZDŠ a byla přijata na SVVŠ v Liberci do třídy s matematicko – fyzikálním zaměřením. Po složení maturitní zkoušky se rozhodla pokračovat ve studiu na vysoké škole a zvolila si Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem – učitelství pro druhý stupeň ZŠ, předměty matematika a zeměpis. Čtyřleté studium ukončila státními zkouškami a nastoupila na základní školu v Hrádku nad Nisou.
V roce 1971 se vdala a přestěhovala do Chrastavy. Během manželství se jí narodily dvě děti, proto mezi mateřskými dovolenými vyučovala na několika různých školách v regionu. V roce 1977 začala učit na Základní škole v Chrastavě, Školní ulici, kde zůstala a vyučovala celých třicet let až do svého odchodu do důchodu.
Nejraději učila matematiku a snažila se, aby ji měli rádi i její žáci, což se jí určitě, alespoň u některých, podařilo. Ve škole byla moc spokojená, setkala se s celou řadou výborných kolegů a vždy přispívala k tomu, aby ve sborovně vládla veselá a přátelská atmosféra.
Svou pedagogickou kariéru ukončila v červnu 2006, po odchodu do důchodu však ještě pracovala v rodinné firmě. Důchodu si tedy užívá teprve poslední rok.
Ráda čte, patří k častým návštěvníkům městské knihovny. Jejím dalším velkým koníčkem je práce na zahrádce, s přáteli ráda podniká turistické výlety po Čechách a v létě si užívá sluníčka a moře. Zbytek volného času věnuje své rodině a svým vnoučatům.

 

 

FRANTIŠEK KRACÍK - IN MEMORIAM

 

 

Pan František Kracík se narodil 17. dubna 1912 ve Slati. Na škole působil celkem celkem 27 let.
13 let jako učitel, 7 let jako zástupce ředitele a 7 let jako ředitel. Ředitelem školy byl jmenován 1. prosince 1965 a působil zde až do 17. dubna 1972, kdy odešel do zaslouženého odpočinku – důchodu.
Na škole, potom ještě jako důchodce, působil do 31. 7. 1972, kdy byla ředitelkou školy jmenována paní Libuše Pelikánová.
Pan ředitel František Kracík byl žáky a v neposlední řadě i svými kolegy učiteli velmi oblíben pro svoji nekonfliktní povahu a lidský přístup. Svoji práci velmi miloval a vzdělávat žáky mu bylo posláním a také velkým koníčkem.

 

Odkaz na stránky


Plakety Jana Amose Komenského (všechny ročníky)