Ordinační hodiny Mudr. Kudláčkové

 

Vážení pacienti,v době rozvolňování omezujících opatření v souvislosti s končící 1. fází koronavirové pandemie přicházím s novou úpravou ordinačních hodin, která vychází z aktuálních vládních nařízení a je platná od 1.5. 2020. V zásadě nejde o žádné rozsáhlé změny, nýbrž o úpravu stávajícího režimu ordinace v souladu s probíhajícími skutečnostmi. Dovolte mi krátké vysvětlení:
Infekčních pacientů nyní rapidně ubývá a s nastupujícím létem bude jejich počet dále klesat. Nicméně je stále nutné počítat s přítomností nejen koronaviru, ale i dalších obvyklých viróz a infekcí, které jsou pro rizikové skupiny obyvatel potenciálně nebezpečné. Péče o pacienty s projevy infekce bude přesunuta až na konec ordinační doby, aby nebyly hned ráno či v průběhu dopoledne kontaminovány společné prostory. Pohyb infekčních osob ve veřejných prostorách je nutné co nejvíce omezit, a tudíž se ukázalo jako účelné, aby mě tito lidé při projevech onemocnění nejprve telefonicky oslovili a domluvili další postup (vystavení PN, režimová opatření, nutnost osobního kontaktu v ordinaci či dalšího testování). Takto se zabrání šíření infekce ve chvíli, kdy je člověk nejvíce rizikový pro své okolí.
Více prostoru chci v následujícím období věnovat chronickým pacientům, kteří povahou svého onemocnění spadají do péče praktického lékaře. Jedná se například o hypertoniky,lehčí diabetiky, vybrané onkologické pacienty. Také je potřeba vrátit se k preventivním programům týkajícím se celé populace. Těmto prohlídkám bude vyhrazena doba cca od 10.30 do 12 hod. výhradně po telefonické či osobní domluvě.
Ostatní "běžná " ordinace, tak jak jste na ni byli dosud zvyklí (včetně kontrol pracovních neschopností) bude probíhat od 8 do 10 hod. V tuto dobu lze přijít bez objednání.
Řadu drobných problémů či nejasností lze konzultovat též telefonicky, včetně předpisu léků elektronickou formou. Nově také aktivujeme webové stránky pod hlavičkou Zdravotního registru, kde budou uvedeny ordinační hodiny, aktuální změny (např. dovolená) a bude též možné požádat o předpis léků či objednání ke konkrétnímu vyšetření. (adresa www.zdravotniregistr.cz, v oddílu "Hledat lékaře, ordinaci" zadáte moje jméno )
Věřím, že tyto provozní změny budou z Vaší strany brzy akceptovány a přinesou pozitivní výsledky. Uvedená časová rozhraní jsou samozřejmě orientační, vždy se může stát, že z důvodu péče o těžkého ohroženého pacienta dojde k časovému posunu. Bez vzájemné ohleduplnosti a respektu se neobejdeme :-)
Závěrem mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří v uplynulém období zcela nezištně a anonymně nabídli svou pomoc při řešení našich problémů s nedostatkem ochranným pomůcek (roušky, ochranné štíty). Pomoci se nám dostalo i od pracovníků Městského úřadu v Chrastavě. Velmi si toho vážíme.

MUDr.Jaroslava Kudláčková