Kam s použitými oleji?

 

      

 

 

V posledních měsících se stále více řeší problematika kam s použitými oleji a tuky z běžných domácností. Jedná se především o použitý olej z fritovacích hrnců a další již nepotřebné oleje vyprodukované během vaření.
Je nutné upozornit, že tyto oleje v žádném případě nepatří do odpadního vodovodního potrubí. Vylitím olejů a rozpuštěných tuků do kuchyňského dřezu může nejen zapříčinit ucpání odpadního potrubí, ale také to způsobuje nemalé komplikace čistírnám odpadních vod.
Tyto látky ale nepatří ani do komunálního odpadu.
Pro tento případ slouží sběrné dvory, kde je možné veškerý odpad tohoto druhu bezplatně odevzdat.
Zde se tyto oleje ukládají do speciální nádoby a pak předávají kvalifikovaným firmám k dalšímu zpracování a likvidaci.
Občané Chrastavy mohou bezplatně uložit oleje a tuky na sběrném dvoře v ulici Liberecká a to kdykoliv během provozní doby:

Pondělí: 14:00 – 18:00 hodin
Úterý : 08:00 – 12:00 hodin
Středa : 14:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 hodin
Pátek : 08:00 – 12:00 hodin
Sobota : 09:00 – 12:00 hodin


Děkujeme za spolupráci.
 

Chrastava  20. 1. 2020

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství