Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí
 

 

 

        

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2019 celkem 491 393 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování odpadu. Oproti roku 2018 je obnos vyšší o více jak 50.000,- Kč.

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.

Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

Chrastava 29.06.2020

Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství