ODPADY – SPLATNOST DO 31. 7. 2020
 

 

Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje občany na blížící se splatnost místního poplatku za komunální odpad, která byla pro tento rok posunuta do 31. 7. 2020

Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Chrastava v úřední dny (PONDĚLÍ a STŘEDA 7:30-12:00 a 13:00-17:00) nebo bezhotovostním převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správné variabilní symboly každého poplatníka. Variabilní symbol byl přidělen každému občanu v dopise, který byl doručován do schránky během měsíce prosince loňského roku.

Poplatníkem je každý občan, který má v dokladech uvedeno jako místo trvalého pobytu město Chrastava. Dále je poplatníkem vlastník nemovitosti (bytu, domu, chaty), ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Při nedodržení splatnosti dochází k navýšení poplatku až na trojnásobek, vzniklé nedoplatky jsou následně vymáhány exekučně.

Podrobné informace k místním poplatkům naleznete na webových stránkách města www.chrastava.cz  v sekci Vyhlášky.Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava