Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví


 

 

Název projektu: Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví
Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002057
Oblast podpory: Fond mikroprojektů
Termín realizace projektu: 2020

Předpokládané celkové náklady projektu: cca 59 900 EUR
85 % dotace z celkových uznatelných výdajů, max. 30 000 EUR

Začátkem září tohoto roku, přesně 4. 9. 2020, byl městu Chrastava zhotovitelem předán zrekonstruovaný objekt bývalého náhonu továrního objektu Seppu.
Stavební práce namátkou zahrnovaly rekonstrukci stavebních částí náhonu, nové zastřešení objektu a přístupový chodníček. U objektu je též instalována informační tabule a samozřejmě pamětní deska s informacemi a logem dotačního programu.
Výše uvedené jest součástí společného projektu „Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví“ s polským partnerským městem Lwówek Ślaski, který na své straně hranice zrekonstruoval část jejich starobylé radnice.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
 

Chrastava dne 11. 9. 2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava