Zápis do MŠ ve Vítkově

 

žádost k vyplnění(word) -zde

žádost k vytištění(pdf) - zde

 

Zápis do mateřské školy ve Vítkově se v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 uskuteční v termínu od 4. května do 15. května 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. Datovou schránkou - Identifikátor datové schránky školy: hdhmcaw.

2. E-mailem s elektronickým (digitálním) podpisem na e-mailovou adresu školy zsvitkov@volny.cz. Nelze poslat jen prostý email! (Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit způsobem uvedeným v bodě 1, 3, 4 nebo 5).

3. Poštou na adresu školy:
ZŠ a MŠ Vítkov
Horní Vítkov 69
463 31 Chrastava

4. Vhodit přihlášky od 15. dubna do schránky školy u hlavního vchodu.

5. V případě nutnosti osobně, po předem dohodnutém termínu.

Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách školy: www.skolavitkov.cz