Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, 46331 Chrastava

Informace pro rodiče dětí mateřské školy

 

1. Po dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 16. března 2020, bude provoz mateřské školy omezen do 16. hodin.
2. Bude důsledně prováděn ranní zdravotní filtr. Dítě, které vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání.
3. Děti, které jsou z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech v karanténě, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. Při podezření lze vyžadovat čestné prohlášení.
4. Apelujeme na rodiče, aby se v době nouzového stavu, účastnily předškolního vzdělávání pouze ty děti, jejichž rodiče nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.


Chrastava 13. března 2020
Bc. Helena Hochmanová - ředitelka