Informace MP o srazu automobilových příznivců
 

 

V sobotu dne 16. 5. 2020 se na letišti v lokalitě Vysoká v Chrastavě uskutečnil sraz automobilových příznivců, kteří se na místo začali sjíždět okolo 15 hodiny a svá auta parkovali po celé ploše bývalého letiště. Tento sraz, který měl trvat do neděle 17. 5. 2020 nebyl městem Chrastava povolen ani s jeho vědomím pořádán. Městská policie Chrastava společně s PČR celou situaci monitorovala a okolo 20:00 hodiny byla na výzvu PČR akce ukončena. Odjíždějícím účastníkům byly prováděny orientační dechové zkoušky alkoholu v dechu. Touto cestou se omlouváme všem občanům, kteří byli touto akcí rušeni nebo se jich jiným způsobem dotkla.
 

Másílko Marcel, velitel MP