Velitel MP zachránil lidský život

 

 

 

video TV Chrastava

 

 

Ve středu 12. srpna jsem obdržel mail následujícího znění:
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych touto cestou vyslovil veliký dík a pochvalu strážníkovi Městské policie Chrastava, který měl službu v noci z 11. na 12. 8. 2020 .
Vykonával jsem noční službu na zdravotnickém operačním středisku ZZS LK,p.o. a bylo mi nahlášeno bezvědomí muže na silnici z Chrastavy do Václavic. Jelikož jsem nezískal více informací a volajícího se nedalo zpět kontaktovat, požádal jsem sloužícího příslušníka o prověření této trasy, zdali se jedná o skutečnost nebo zneužití tísňové linky. Sloužící policista bez prodlevy vyrazil do terénu a po chvilce kontaktoval tísňovou linku 155, že muže skutečně na ulici Vítkovská nalézá. Po konzultaci stavu pacienta s operátorkou, bylo zjištěno, že je muž v kritickém zdravotním stavu. Strážník velice profesionálně a bez jákehokoliv zaváhání začal provádět neodkladnou resuscitaci.
Díky jeho vstřícnosti a včasnému zásahu byla muži včas poskytnuta odborná pomoc.
Velice si vážím spolupráce s kolegy z řad IZS s takto vstřícným a profesionálním přístupem.
Prosím, předejte můj dík Vašemu strážníkovi.
S úctou
Tomáš Hess, operátor ZOS ZZS LK, p.o.


Tím strážníkem, který poskytnul bezodkladnou resuscitaci byl velitel naší Městské policie pan Marcel Másílko. Pan velitel tak zachránil život mladému muži, který by bez jeho zásahu neměl sebemenší šanci na přežití. I tímto veřejným způsobem si mu dovoluji poděkovat. Je to muž na svém místě a nezachránil lidský život poprvé.Michael Canov – 13.08.2020
 

Článek související:

10.05.2016 Strážníci městské policie zachránili lidský život

 

Stránky MP Chrastava