Uzavření lávky v Pobřežní ulici
 

 

 

Při kontrole technického stavu lávky v Pobřežní ulici byl zjištěn havarijní stav mostovky, zejména podélníků ze smrkového dřeva, a bylo nutné lávku uzavřít.
Lávka byla postavena v rámci přeložky komunikace II/592 v Chrastavě, jejímž investorem byl Liberecký kraj. Z tohoto důvodu bude oprava provedená prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje.
V současné době probíhá v součinnosti s projektantem lávky výběr vhodného řešení opravy lávky, který bude městu předložen k odsouhlasení.

O termínu opětovného otevření lávky vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM