Informace o provozu ordinace MUDr.Kudláčkové v nouzovém režimu

 

Vážení pacienti,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením koronavirové infekce jsem nucena přistoupit ke změně provozu naší ordinace, a to následujícím způsobem:

1. Odběry krve pozvaných neinfekčních pacientů budou probíhat od 6.30 do 7.30 hod.

2. V době od 8 do 10 hod. bude určena ordinace pro pacienty se závažnými neinfekčními problémy zdravotního stavu (např. silné bolesti, dekompenzace chronických onemocnění atd) a zároveň pro kontroly pracovních neschopností
V této omezené době stihneme ošetřit pouze skutečně závažné zdravotní obtíže, nebudeme se zabývat dlouhodobými drobnostmi, jejichž řešení lze odložit. Chronicky užívanou medikaci budeme předepisovat elektronicky-po telefonickém objednání.

V 10 hod. bude čekárna uzamčena.

3. Od 10 do 12 hod budou probíhat telefonické konzultace zdravotního stavu pacientů s akutními respiračními obtížemi či horečkou.
Všichni pacienti s těmito obtížemi jsou podezřelí z nákazy koronavirem a je nutno minimalizovat jejich vstup do budovy zdravotního střediska, aby neohrozili nenakažené osoby. Je nutné, aby telefonicky zkontaktovali praktického lékaře a domluvili se na dalším postupu-vystavení pracovní neschopnosti, nutnosti kontaktovat epidemiologa, poučení o symptomatické léčbě, vystavení a zaslání e-receptu. O případné nutnosti vyšetření takového pacienta v ordinaci rozhodne lékař a s pacientem domluví přesný čas jeho návštěvy v ordinaci.

4. Cestovatelé z rizikových zemí požádají telefonicky o vystavení potvrzení o karanténě.

5. V odpoledních hodinách se v ordinaci věnujeme administrativní práci.

6. Rušíme veškeré zbytné zdravotní prohlídky (závodní preventivní péče, posudková činnost, očkování, kontroly způsobilosti k řízení) Nechoďte prosím pro různá zbytečná razítka a potvrzení ve vlastním zájmu, ve zdr. středisku a v čekárně jste vystaveni nebezpečí nákazy.

Takto redukovaná ordinační doba bude platit v době, kdy budeme mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky (respirátory, roušky, rukavice, ochranné brýle). Aktuálně máme zásobu pomůcek na 1 týden, po jejím vyčerpání budeme muset ordinaci uzavřít úplně. Vláda ČR nebyla schopna ochranné pomůcky během 2 měsíců trvání epidemie zajistit, a tak prakticky vyřadila primární péči z fungování v systému zdravotnických služeb.

Tedy shrnutí ordinační doby:
 6.30-7.30 odběry
 8-10hod: ordinace pro neinfekční těžké pacienty
10.30-12hod: prostor pro telefonické konzultace pacientů s akutní infekcí
13-15hod: administrativa

Děkujeme všem ukázněným pacientům za dodržování výše uvedených provozních pravidel. Chráníme tak Vaše i naše zdraví.


MUDr. Jaroslava Kudláčková, PLD Chrastava
tel. 482720666