Koronavir – vyjádření starosty města

 

 

 

video TV Chrastava

 

Vážení spoluobčané,
zajisté všichni ze sdělovacích prostředků s napětím sledujete vývoj situace kolem koronaviru, se kterým se potýkají již v tuto chvíli téměř všechny země světa. A zajisté se řídíte i všemi doporučeními a opatřeními, které vyhlašuje Bezpečnostní rada státu. Nicméně si dovoluji zdůraznit, že koronavir ohrožuje zdaleka nejvíce seniory (závislost na věku je téměř exponenciální), a tak důrazně doporučuji, aby senioři po dobu mimořádných možná několikaměsíčních prázdnin nehlídali děti, neboť dětem samotným dle dostupných informací prakticky žádné nebezpečí nehrozí (můžou být koronavirem infikováni, ale zdravotně by je to nemělo nijak ohrozit), ale mohou své pra či dokonce praprarodiče nakazit a tím ohrozit na životě. Dovoluji si též navrhnout po dobu ohrožení zrušit zvyk podávání si rukou a nahradit ho úklonem. A prosím o maximální využívání elektronických a telefonických kontaktů namísto osobních (nejen) při jednání s úřady. A samozřejmě maximálně v rámci možností omezit vzájemné setkávání. A kdyby něco, tak hned telefonicky či e-mailem kontaktovat lékaře případně i pracovníky sociálního odboru MěÚ Chrastava. 

 

Změna termínu Chrastavských slavností 2020

 V plánovaném termínu Chrastavských slavností 2020 od pátku 5. června do neděle 7. června bude možná vše z hlediska koronaviru dávno v pořádku. Možná ale taky ne. V takovém případě bychom museli buď slavnosti na poslední chvíli zrušit (z hlediska již dávno uzavřených smluv a zde uvedených stornopoplatků bychom ale museli stejně téměř vše zaplatit) anebo konat slavnosti se zákazem vstupu diváků. Ani jedna z těchto možností se nejeví jako příliš ideální. A proto se členové rady města rozhodli přesunout termín slavností 2020 na pátek 7. srpna až neděli 9. srpna, kdy je mnohem větší pravděpodobnost, že již bude vše z hlediska koronaviru dávno v pořádku. Navíc na pátek 7. srpna jsme tak jako tak již připravovali vzpomínkovou akci 10 let po ničivých povodních, a tak se obě akce propojí.

  Případné změny termínů či rušení u dalších akcí se budou včas oznamovat

 Ohledně dalších akcí se budou přesuny či rušení včas oznamovat. Již došlo k přesunu akce Osobnost města Chrastava a sportovec roku 2020 z březnového termínu na neurčito, u dalších akcích uvidíme dle vývoje situace a pokynů Bezpečnostní rady státu.  Já osobně na neurčito ruším své Večery se starostou, ale individuálně (po dobu řádění viru ovšem nejlépe elektronicky či telefonicky) jsem samozřejmě nadále všem plně k dispozici. 

 Posunuté platby poplatků o 3 měsíce

Splatnost poplatků za odpady, za psa, za pronájem pozemků a další je tímto oznámením o 3 měsíce posunuta od stanovené splatnosti dle vyhlášek. Pokladna MěÚ je současně až do odvolání uzavřena.

 

Chrastava  12.03.2020                                

Michael Canov, starosta města Chrastava