Podzim 2020 – opětovně nouzový stav  

 

 

 

 

video TV Chrastava   

 

 

Vážení spoluobčané, chci vás všechny pozdravit a povzbudit. Vím, že jsme všichni na jedné lodi a věřím, že tuto prapodivnou dobu společně zdárně překonáme. 
Vím a chápu, že již toho máte doslova a do písmene plné zuby. Koronavirus způsobující nemoc Covid 19 je opět tu a to doslova téměř všude. Jarní nouzový stav a umrtvení ekonomiky působí nyní v porovnání se současností téměř směšně, vždyť na jaře bylo 50x méně nakažených. Na jaře byl v Chrastavě jediný případ. Nyní je počet nakažených v Chrastavě řádově 100x vyšší. 

Omlouvám se, že jsem nedokázal zaplavení Chrastavy tímto virem zabránit a vás všechny uchránit. Přesto se radnice nadále snaží pomoci především seniorům. Všem seniorům v našich domovech s pečovatelskou službou i těm, pro které konají naši pracovníci terénní službu, zajišťují naši pracovníci nákupy, léky a další služby a samozřejmě i obědy. Ti ze seniorů (případně i mladší osoby s těžkým postižením), kteří se chtějí k dovozu obědů přidat, nechť kontaktují vedoucí našeho odboru pro záležitosti občanů paní Hanu Urbanovou (+420 607738350). Zároveň opakujeme naši akci s darem 10 respirátorů pro všechny seniory v nejrizikovější skupině nad 65 let (určeno pro celý ročník 1955 a starší). Výdej ale bude tentokráte v infocentru v době jeho otvíracích hodin (po dobu krizového stavu v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin). 

Hluboce obdivuji všechny zdravotníky, kteří v této době konají vše co je v jejich silách. Taktéž obdivuji všechny podnikatele (a též jejich zaměstnance), kteří se i v době nekonečných omezení snaží s vypětím všech sil zachránit své podnikání a též jejich. Jako senátor budu podporovat v Senátu PČR všechny návrhy, které budou alespoň zčásti jejich ztráty kompenzovat. Taktéž v Senátu, pokud se tam dostane, podpořím jednorázový příspěvek 5 tisíc pro důchodce. Přestože tento návrh vznikl opravdu jako návrh populistický, přesto považuji za nepřijatelné tento návrh zamítat. Právě v současné situaci, kdy jsou právě senioři těmi nejohroženějšími, by to bylo zamítnutí vůči nim strašně špatné gesto. To by si generace našich seniorů opravdu nezasloužila. A popravdě řečeno, schodek našeho státního rozpočtu je tak katastrofální až šílený, že je v něm 17 miliard pro důchodce již jen kapkou v bezedném moři. 
Vážení spoluobčané, ještě jednou si vás dovoluji povzbudit a pozdravit. Konec světa nenastal a my tu příšerku koronavirovskou překonáme. 

Chrastava 20.10.2020 

Michael Canov, starosta města Chrastava