Město daruje všem seniorům respirátory

 

  

 

video TV Chrastava  9.9.2020         výdej zahájen - video  10.9.2020

Vážení spoluobčané,
statistické údaje za více než půl roku řádění koronaviru způsobujícího nemoc Covid19 jednoznačně prokazují, že koronavirus je mnohem nebezpečnější pro seniory než pro juniory. Pro lidi do 34 let je smrtnost prakticky nulová, resp. existuje 1 úmrtí z 11 tisíc onemocnění v kategorii 25 až 34 let. Pro lidi v kategorii 35 až 54 je smrtnost na úrovni chřipky tj. 0,1 % neboli 1 promile. V kategorii, kam i já spadám, tzn. 55-64 let je již situace horší, zde je smrtnost 0,8 % neboli 8 promile.

Nejvážnější situace je však jednoznačně v dalších kategoriích, 65 až 74 let je smrtnost 5 %, 75 až 84 let 13 % a v kategorii 85 let a starší dosahuje 24 %.

Z výše uvedených důvodů je bezpodmínečně nutná ochrana právě našich seniorů. Ale pozor, je třeba, aby senioři používali nikoli obyčejnou roušku, ta totiž okolí chrání před nositelem, ale aby používali buďto roušku s nanovlákny nebo respirátor. Ty totiž chrání nositele před okolím. Je třeba, aby senioři byli chráněni před juniory, nikoli junioři před seniory.

 


10 respirátorů pro každého seniora 65 +Město Chrastava uvolnilo vzhledem k situaci 200 tisíc Kč a zajistilo pro všechny seniory 65+ (tzn. nar. 9. září 1955 a starší) s trvalým bydlištěm v Chrastavě sadu 10 respirátorů FFP2. Tyto sady doručí pracovníci úřadu do DPS a také je doručí seniorům, kde je konána terénní sociální služba a na Charitu. Další si budou moci sadu vyzvednout v pracovní dny v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 11 hodin a v pondělí a ve středu od 14 do 16 hodin u zadního vchodu na radnici (kde sídlí městská policie), a to až do konce září. Doporučujeme, aby za seniory vyzvedávali sady jejich příbuzní či důvěryhodní sousedé. K vyzvednutí je třeba předložit občanský průkaz. První den výdeje je již dnes 9. září.


Chrastava 09.09.2020

Michael Canov, starosta města Chrastava