Úklid Jeřice 2020
 

 

 

V sobotu 1. 8. proběhl v pořadí již druhý úklid řeky Jeřice. Tuto akci inicioval Zdeněk Skála ml. Úklidu se zúčastnili rybáři z M.O. Chrastava, ale i další lidé, kterým není lhostejné životní prostředí v našem městě.
Jednotlivé skupiny si rozdělily konkrétní úseky řeky od soutoku s Nisou až téměř do Nové Vsi a ty pak systematicky čistily od odpadů nejrůznějšího charakteru. Co šlo, bylo rovnou vytříděno do kontejnerů na tříděný odpad, zbytek byl ve spolupráci s místním sběrným dvorem odvezen. Po vykonané práci se dobrovolníci sešli ke společnému táboráku a příjemně tak ukončili druhý ročník této prospěšné akce.
Není bez zajímavosti, že oproti prvnímu ročníku se celkově odhaduje asi třetinové množství nahromaděného odpadu. Smutnou zprávou je několik desítek uhynulých raků nalezených v korytě v Horní Chrastavě. Tato skutečnost bude prošetřena příslušnými orgány ochrany životního prostředí.

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava
Foto: Jana Zahurancová
 

Chrastava 05.08.2020