Chřadnoucí smrky pichlavé
 

 

video TV Chrastava

 

V lesích trápí smrky ztepilé kůrovcová kalamita a těm všímavějším neuniklo, že na tom nejsou nejlépe ani smrky pichlavé na veřejných místech i v zahradách. Příčin tohoto stavu může být hned několik. Mírné zimy, dlouhodobý deficit srážek a městské prostředí má zásadní vliv na vitalitu všech dřevin. Takto oslabené stromy jsou pak díky snížení funkcí obranných mechanizmů snadnějším terčem škůdců. V případě smrků ztepilých je to mšice smrková, která saje jehlice a způsobuje jejich žloutnutí a opad. Silnější jedinci mají šanci se ze vzniklou situací poprat a další rok vyrazí nové jehličí. Ti, kteří nemají dost sil postupně odumřou. Snažíme se podnikat kroky vedoucí k vylepšení stanovištních podmínek a eliminaci mšic na smrcích v majetku města. Nelze ani vyloučit nutnost kácení. Odstraněné dřeviny budou kompenzovány náhradní výsadbou.

 

Chrastava, 22. května 2020

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava
Petr Bezvoda, správce městské zeleně, MěÚ Chrastava