Informace vedení školy
 

Vážení rodiče,
končí školní rok, který přesáhl všechny zvyklosti a pravidla školní docházky. Jeho druhé pololetí se odehrálo v nestandardním duchu. Výuka na dálku, zápisy do prvních tříd bez dětí, dobrovolné návraty části žáků do tříd, přijímačky na střední školy, vydávání vysvědčení, nic se neřídilo zavedenými pravidly.


Děkujeme Vám rodičům za spolupráci v době, kdy děti nemohly chodit do školy a byly vzdělávány na dálku. Byla to pro nás všechny složitá situace a jsme velmi rádi, že jsme ji společně zvládli.


Nikdo neví, co nás čeká po prázdninách, ale věříme, že nový školní rok proběhne v běžném režimu. Aby to tak bylo, musí naše škola splnit některé úkoly, které se i díky koronaviru nepodařilo do konce školního roku zrealizovat. S naším zřizovatelem městem Chrastava jsme se proto dohodli, že z organizačních a provozních důvodů bude začátek školního roku posunut o jeden den. Školní rok 2020/2021 tedy na naší škole začne ve středu 2. 9. 2020.


Přejeme Vám i našim žákům krásné a slunečné léto plné prázdninových zážitků.
 

 

Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel

Chrastava 30.06.2020