Poplatek za odpady a psa

Vážení občané,

od letošního roku Městský úřad Chrastava nezasílá složenky s výzvami k zaplacení poplatku za odpad, ze psů a nájemného z pozemků. Zaslané informativní dopisy obsahují platební údaje nejen pro rok 2020, ale i pro další roky. Další složenky ani dopisy (kromě upomínek nezaplacených poplatků) se již zasílat nebudou. V případě potřeby Vám platební údaje znovu zašleme, nebo na místě vytiskneme. Výše poplatku za odpad pro letošní rok zůstává stejná 500,- Kč.

Na blížící se splatnost budete upozorňováni v Chrastavských listech, hlášením místního rozhlasu, infokanálem.

Splatnost poplatků :

1) Za odpad: splatnost 30. 4. 2020 (byla zrušena možnost pololetních plateb), číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 20036-0984852379/0800, variabilní symbol je stálé číslo poplatníka. Při platbě za více osob vypsat variabilní symboly do zprávy pro příjemce platby.
2) Za psa: splatnost 31. 3. 2020, číslo účtu u Sberbank CZ a.s. : 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka pro poplatek ze psů, specifický symbol 1341.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonu 485 363 854, mail : odpady@chrastava.cz či při osobní návštěvě.
Platit můžete jak bankovním příkazem, tak na pokladně úřadu (hotově i kartou).


Děkujeme za Vaše správně označené a včas zaslané platby.

Kolektiv hospodářsko-finančního odboru Městského úřadu Chrastava