POPLATEK ZA PSA – informace pro občany
 

 

        

 

 

Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje občany na blížící se splatnost místního poplatku za psa, která byla pro tento rok posunuta do 30.6.2020.

Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Chrastava v úřední dny (PONDĚLÍ a STŘEDA 7:30-12:00 a 13:00-17:00) nebo bezhotovostním převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správný variabilní a specifický symbol uvedený v dopise, který byl občanům doručován do schránky během měsíce prosince loňského roku. V dopise naleznete také sazbu a číslo účtu.
Při nedodržení splatnosti dochází k navýšení poplatku až na trojnásobek, vzniklé nedoplatky jsou následně vymáhány exekučně.

Dle platné vyhlášky č. 5/2006 je držitel psa povinen Městskému úřadu Chrastava oznámit,
že se stal majitelem psa staršího 3 měsíců a to do 15ti dnů.
Ve stejné lhůtě je nutné oznámit také jakékoliv změny (odhlášení, změna majitele, úhyn psa apod.).
Podrobné informace k místním poplatkům naleznete na webových stránkách města www.chrastava.cz v sekci Vyhlášky.Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava