Nedoplatky za odpad roku 2019

Upozorňujeme všechny poplatníky místního poplatku za komunální odpad, že nedoplatky za rok 2019 včetně navýšení na trojnásobek byly vyměřeny prostřednictvím hromadného předpisného seznamu (dále je HPS).

HPS je k nahlédnutí u správce poplatku, tj. Městský úřad Chrastava, hospodářsko-finanční odbor, č. dveří 206.

Po nabytí právní moci HPS přistoupí správce poplatku bezodkladně k vymáhání. 

hospodářsko-finančního odbor Městského úřadu Chrastava