Pravomocné vítězství nad podvodníky z Energie Pro

 

 

video TV Chrastava

 

Město Chrastava vyhrálo (jako žalovaný) pravomocně soud nad podvodníky z Energie Pro s.r.o. v chrastavské části podvodu, který svým celkovým rozsahem a drzostí nemá obdobu (rozsudek 30.07.2020, písemné vyhotovení.doručeno 17.08.2020) Dle mého právního názoru se jednalo o zločinné spolčení firem Energie Pro s.r.o. (Vítězslav Fiala a Lukáš Vagner) a Energie pod kontrolou o.p.s. (David Tejml).

Chrastava, stejně jako stovky možná tisíce dalších subjektů, především obcí, ale i jejich příspěvkových organizací (škol atp.), uzavřela v roce 2014 smlouvu se správcem odběrných míst Energií pod kontrolou o.p.s. (celorepublikově na více než 7 tisíc odběrných míst). Ta měla dle článku 2.7. za povinnost uzavírat smlouvy s dodavateli.

 

 

Následně byl uzavřen dokument „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“, který ve svém posledním odstavci jen potvrzuje oprávnění Energii pod kontrolou o.p.s. uvedené v článku 2.7 smlouvy, tj. uzavírat smlouvy s dodavateli, samozřejmě svým jménem a na svoji zodpovědnost, jak jinak. A tak také v roce 2015 smlouvy ve všech obcích a jejich příspěvkových organizacích probíhaly.

 

 

Dne 2. listopadu 2015 však došlo k neuvěřitelnému a neuvěřitelně drzému podvodu. Energie pod kontrolou o.p.s. hromadně uzavřela na období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2019 stovky a tisíce s mluv s Energií Pro s.r.o., nikoli však jako Energie pod kontrolou o.p.s., ale jako jednotlivé obce a příspěvkové organizace. Jednu z nich podepsala Energie pod kontrolou jako Město Chrastava…. fakt neuvěřitelná drzost a podvod. A následně začala subjekty bombardovat se svými požadavky na plnění jimi (v zastoupení Energie pod kontrolou o.p.s.) uzavřenými smlouvami. Prý, že Energii pod kontrolou o.p.s. opravňoval k uzavření smluv za subjekty třetí odstavec plné moci. Jak výše uvedeno, nesmysl, ten jen potvrzoval, že Energie pod kontrolou o.p.s. může uzavírat smlouvy s dodavateli jako Energie pod kontrolou o.p.s.

 


Rozsudek odvolacího soudu
 


Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, plně potvrdil právní názor Města Chrastava, když pravomocně zamítl žalobu Energie Pro s.r.o. a potvrdil rozsudek Okresního soudu.

Odvolací soud mimo jiné konstatuje v bodě 18., že „Plná moc z 25. 8. 2014 byla z hlediska zákona o obcích vystavena procedurálně řádně, když její obsah koresponduje s obsahem Smlouvy o energetickém poradenství z 11. 8. 2014 … , zejména s článkem II., body 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. a 2.7.“ a dále, že je „Poskytovatel je povinen uzavírat smluvní vztahy s vybranými dodavateli….“ A dále v bodě 25 „Z výše citovaných ustanovení Smlouvy o energetickém poradenství je nepochybné, že obsahově žalovaný s EPK uzavřeli komisionářskou smlouvu ve smyslu § 2455 o.z. (energetický zákon tento druh smlouvy neupravuje), dle níž se komisionář (zde EPK) zavázal obstarat pro komitenta (zde žalovaného) na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost za odměnu. Základním znakem této smlouvy na rozdíl od smlouvy mandátní je, že komisionář jedná vlastním jménem, tj. vstupuje do smluvních vztahů sám, nikoliv jako zástupce komitenta".

V jediné věci opravil odvolací krajský soud soud prvoinstanční. Prvoinstanční soud soudil, že je smlouva, kterou s Energií Pro za Město Chrastava (jako smluvní stranu) neoprávněně podepsala Energie pod kontrolou, neplatná. Krajský soud ho opravil, že sice platná je, ale smluvní stranou není Město Chrastava, ale sama Energie pod kontrolou o.p.s. Mafiáni se tak mohou vesele žalovat mezi s sebou.

Nutno dodat, že Energie Pro s.r.o. bombardovala Chrastavu svými neoprávněnými požadavky několik let. Jako smluvní pokutu za roky 2016 a 2017 požadovala 419.011 Kč a za roky 2018 a 2019 požadovala 508.588 Kč. Navíc pak jako úhradu škody za tyto roky 174.551 Kč (celkově tedy 1.102.150 Kč). V žalobě, kterou po odmítnutí všech jejich požadavků Energie Pro s.r.o. na město Chrastava podala, však kupodivu pokutu a náhradu škody nepožadovala, ale jen úhradu energie ve výši 19.654 Kč plus příslušenství za období 23. ledna až 10. února 2016, kdy nám na dvě odběrná místa skutečně energii dodávala. Jenže dodávala nám ji proti naší vůli a tudíž jsme samozřejmě odmítali i tuto úhradu. Vysvětlení, proč Energie Pro soudně požadovala jen pro Město bagatelní částku necelých 20 tis., je prosté. Očekávala, že nám nebude stát za to se o ni soudit a oni tak dosáhnou uznání platnosti smlouvy a v dalším soudu budou již požadovat smluvní pokutu a náhradu škody (a na to by v případě platnosti smlouvy nárok skutečně měli) ve výši přesahující 1,1 mil. Kč + příslušenství (které může dosahovat i stejné či dokonce vyšší výše).

Majitel Energie Pro s.r.o. Vítězslav Fiala byl tak drzý, že v letošním dubnu poskytl rozhovor, kde starosty a jmenovitě mě osobně hrubě uráží jako lidi, kteří neumí číst smlouvy a dodržovat právní předpisy, jak ostatně dokumentuje již titulek „Starostové musí umět číst dokumenty,…“. Jsem rád, že konečně po vynesení prvního pravomocného rozsudku odvolacího soudu v kauze Energie Pro vůbec, mají i mí kolegové a ředitelé příspěvkových organizací po celé republice vzor, jak postupovat s podvodníky z Energie Pro s.r.o. Vítězslavem Fialou a Lukášem Vagnerem.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu je konečný, proti jeho znění není přípustné ani dovolání. Město Chrastava tak definitivně soudně odvrátilo žalobu již druhé energetické společnosti, která se (zdaleka nejen) k Chrastavě chovala nekorektně (tou první byl Amper Market a.s.).

Chrastava 17.08.2020 Michael Canov, starosta
 

 

Stěžejní dokumenty:

30.07.2020 Rozsudek odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem

05.08.2019 Vyjádření Města Chrastava k odvolání Energie Pro s.r.o.

17.07.2019 Odvolání Energie Pro s.r.o.

02.07.2019 Rozsudek Okresního soudu v Liberci

25.06.2019 Závěrečná řeč Města Chrastava

25.06.2019 Závěrečná řeč Energie Pro s.r.o.

23.04.2018 Odmítnutí žaloby Městem Chrastava

06.02.2018 Žaloba Energie Pro s.r.o. na Město Chrastava

 

Články související:

08.07.2019 Podvodníci z Energie Pro prohráli s Chrastavou soud (Tv Chrastava)

27.05.2019 Amper Market s Chrastavou pravomocně prohrál (Tv Chrastava)

05.06.2018 Nepravomocné vítězství u soud nad energetickým suverénem (Tv Chrastava)

 

Média o Energii Pro

19.04.2020 Starostové musí umět číst dokumenty

07.05.2019 Příliš drahá levná elektřina…

06.03.2019 Nátlak na starosty…

24.09.2017 Energie pořád bez kontroly…

21.09.2017 ČEZ obchoduje s firmou…

30.12.2015 Energetici vrací úder…