Informace pro občany důchodového věku

 V souladu s Opatřením starosty města NS/1/2020 ze dne 13.3.2020, které bylo vydáno z důvodu zajištění organizace opatření nezbytných pro řešení krizové situace v souvislosti se šířením koronavirové nákazy, informujeme občany důchodového věku o možnosti zajištění rozvozu obědů ze školní jídelny a zajištění nezbytného nákupu potravin a hygienických potřeb, a to občanům bydlícím v domech s pečovatelskou službou, ale i dalším občanům důchodového věku, kteří o tuto službu projeví zájem.

Cena dovozu, donášky a případně dalších nezbytných úkonů se řídí platnými ceníky (rozvoz 23,- Kč, donáška 20,- Kč). Cena oběda dle ceny dodavatele činí 53,- Kč.

V případě zájmu se můžete obrátit na paní Hanu Urbanovou, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava, a to telefonicky na mobil : 607 738 350, nebo e-mailem : urbanova@chrastava.cz, vždy den dopředu do 14.00 hodin.V Chrastavě dne 16. 3. 2020 Hana Urbanová
Vedoucí odboru pro záležitosti občanů