Chrastava volá SOS – chybí praktický lékař!
 

 

 

video TV Chrastava

 

Ze závažných důvodů ukončila náhle svoji činnost na zdravotním středisku v Chrastavě jedna paní praktická lékařka, za kterou v tuto chvíli neexistuje žádná náhrada.

V současné době tak hrozí v Chrastavě kolaps celého systému. Počet praktických lékařů ve zdravotním středisku poklesl ze tří na dva a to jeden z nich působí jen na půl úvazku, druhou polovinu úvazku vykonává praxi v Rynolticích. K tomu všemu oba lékaři v současné době vypomáhají jediné dětské lékařce s dorostem od 15 do 18 let, neboť jedna z původně dvou dětských lékařek odešla již před několika lety do starobního důchodu a stále se nedaří za ní sehnat náhradu.

Město Chrastava požádalo o pomoc Všeobecnou zdravotní pojišťovna a také Liberecký kraj. O situaci informovalo a o pomoc požádalo i nového pana ministra zdravotnictví. Město je připraveno pomoci dle svých možností. Případnému zájemci (zájemcům) je připraveno okamžitě zajistit nájemní bydlení v městském bytě (městských bytech) a případně jednat i o dalších možnostech pomoci města. Pokud kdokoli z těch, co čtou tuto zprávu, dokáže volání města Chrastava dál šířit, prosím učiňte tak.

Situace opravdu hrozí být kritická!

Chrastava 21.09.2020

Michael Canov