Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle

 


 

 

 

 

Město Chrastava uspělo s žádostí z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002047 a získalo dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu, které činí 19 100 EUR.
V rámci projektu bude vyměněno 6 lamp veřejného osvětlení na náměstí, které budou nahrazeny novými úspornými led diodovými lampami. Současně dostane 6 stromů kolem kašny novou kovanou ochranu.
Świerzawa, náš partner v daném projektu, provede v rámci společného projektu nové osvětlení kostela Sv. Jana a Kateřiny a vybraných stromů na nádvoří kostela.

V současné době ze strany města Chrastava probíhají poslední přípravné kroky před vlastní realizací tak, aby zhruba do října tohoto roku bylo vše stavebně hotovo. O ukončení akce i celého projektu vás opět budeme informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Chrastava 31. 7. 2020
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava