Sportovec Liberecka 2019

 

 

video TV Chrastava  fotogalerie

 

V úterý 4. února 2020 od 18:00 hodin se konal v Kongresovém sále Centra Babylon Liberec slavnostní večer u příležitosti vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Liberecka za rok 2019. Vyhlášeni byli nejlepší sportovci a sportovní kolektivy Libereckého kraje, další kategorie oceňovaných se týkaly trenérů, Síně slávy a jiné. A právě do Síně slávy sportovců Libereckého kraje byl uveden občan Chrastavy a dlouholetý trenér sálové cyklistiky pan Ladislav Celler. Kromě gratulací si ze slavnostního večera odnesl plaketu a vyznamenání.
 

Všichni srdečně blahopřejeme.


Dne 11. února 2020 byl pan Ladislav Celler s manželkou pozván místostarostkou města Zitou Václavíkovou do kanceláře starosty. Kromě blahopřání si dlouholetý trenér kolové odnesl jako poděkování za celoživotní činnost dárkový koš.