Znovuotevření Komunitního centra Bétel
 

 

 

 

video TV Chrastava    fotogalerie

 

Pátek 18. září 2020 vstoupil do historie Komunitního centra Bétel jako velmi významný den. Po čtrnáctiměsíční rekonstrukci a přístavbě celého domu jsme mohli opět přivítat širokou veřejnost v nových prostorách. Máme radost, že spolu se všemi „domácími“ se mohlo potěšit z krásně zrekonstruovaného domu i řada Chrastaváků všech generací. Slavnostní přestřižení pásky provedl pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, pan Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské, pan Šimon Dvořák, člen rady Jednoty bratrské. Celou slavnost moderoval a hosty prováděl správce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, pan David Just.
Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do všech zákoutí domu od sklepa až po půdu, seznámit se s fungováním KC, prohlédnout si kroniky atd. Skvělé občerstvení pro všechny připravilo Bétel bistro a řada dobrovolníků. Díky krásnému počasí bylo možné využít i novou terasu, posedět s přáteli a užít si tento slavnostní den.
Poděkování patří všem členům Jednoty bratrské a přátelům, kteří zde strávili mnoho hodin svého volného času stěhováním a zabydlováním domu i všem za finanční podporu tohoto díla. A také připojujeme pozvání na všechny pravidelné i nepravidelné aktivity, které se v KC Bétel v Bezručově ulici opět rozbíhají.
Celý projekt rekonstrukce s názvem „Rozvoj Komunitního centra Bétel“ jsme mohli realizovat díky spolufinancování Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.
 

M. Dvořáková a C. Veselý
Chrastava 21. 09. 2020