Vítkovská ulice – plánované akce

 

 

 video Tv Chrastava


Město Chrastava dlouhodobě plánuje ve Vítkovské ulici vybudování chodníku a rekonstrukci komunikace. Realizace nového chodníku je závislá na získání dotace z programu IPRÚ. Co se týče rekonstrukce komunikace, jedná se sice o krajskou komunikaci, nicméně podmínkou realizace je, že město na své náklady vypracuje projekt. Samotná realizace akce je ve finále závislá na rozhodnutí Libereckého kraje.

 V souvislosti s výše uvedenými akcemi se dostala do popředí i otázka likvidace odpadních vod v této ulici. Původně bylo uvažováno o finanční podpoře na vybudování domovních čistíren odpadních vod, nakonec však přednost dostalo vybudování kanalizace. Rozhodování to bylo mimořádně složité, pro obě varianty byly důvody pro a proti, proti kanalizaci hovořilo především to, že se vší pravděpodobností bude veškeré náklady hradit město (dotace v současné době neexistují a pravděpodobnost jejich vypsání je minimální, jakoukoli finanční podporu odmítl i přes mé osobní jednání přímo s panem generálním ředitelem i její pozdější provozovatel SVS a.s.) a také časové hledisko. Realizace výše uvedených akcí bude pravděpodobně v roce 2022, nelze však vyloučit ani termín pozdější.

 

Chrastava dne  26.06.2019                                                        

Michael Canov, starosta