Tradiční jarní svoz odpadů proběhne 13. a 14. dubna 2019

 

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 13. a v neděli 14. dubna 2019. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden zde. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Chrastava 12.03.2019

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství