Úplná uzavírka komunikace na Střeleckém Vrchu

Oznámení

V pondělí 2. 12. od 8 do 19 hodin bude zcela uzavřena část komunikace od č. p. 671 a dále až k č. p. 708 a také u č. p. 537 a 702-703 na Střeleckém Vrchu.
Samotná pokládka asfaltu bude probíhat od 8 do 16 hodin a dále je nutná časová prodleva na zchladnutí asfaltu maximálně do 19 hodin.
Pro případ nutnosti bude zřízena trasa pro výjezd z uzavřené části sídliště kolem „povodňových domků“ a dále po „kamence“ směrem do Revoluční ulice.
V případě nutnosti vjezdu do části sídliště, která bude za uzavřeným úsekem, bude možné použít trasu po „betonce“ s vjezdem z Nádražní ulice u „Klubíčka“ směrem k sídlišti kolem „povodňových domků“.
Dopravu bude v době uzavírky na místě řídit Městská policie.

Podrobné mapky rozsahu pokládky asfaltu a uzavírky včetně objízdných tras jsou v grafické příloze.

Tato uzavírka je způsobena pokládkou finálních asfaltových vrstev.


Prosíme o shovívavost v rámci těchto prací a snahu o minimalizování nepotřebné dopravy.

Ing. Daniel Fadrhonc