SOKOL – rozloučení se školním rokem – atletická olympiáda

 

 


V úterý 18. června 2019 se i přes velmi horké počasí na multifunkčním hřišti za halou Spartaku sešlo 53 sokolíků ze všech dětských složek, aby si společně zazávodili a porovnali své nabyté dovednosti především v atletických disciplínách.

Postupně se všichni závodníci vystřídali v soutěžních disciplínách, kterými byly hod kriketovým míčkem, skoku do dálky (do písku) a běh na 50 m, v nichž bylo určeno pořadí a vítězové jednotlivých disciplín byli dle věkových katagorií odměněni diplomem a medailí. Pro vyzkoušení vlastní zdatnosti byly připraveny skok v pytli, skok přes švihadlo, hula hop (využity byly obruče ze sletové skladby mladších žen) a pro nejmenší také překážková dráha. Po zdolání všech disciplín, než cvičitelky vyhodnotily výsledky, svedly děti bitvu se stříkačkami u kýblů s vodou.

Všichni, včetně těch nejmenších za povzbuzování rodičů, přistupovali ke svým výkonům velmi zodpovědně a snažili se ze sebe dostat to nejlepší. Všíchni cvičenci byli na závěr odměněni a atletické odpoledne bylo za mohutného „ZDAR!“ zakončeno.

Za všechny cvičitelky a cvičitele děkuji všem příznivcům za podporu i za pomoc, kterou pokud bylo třeba, mnoho z nich vždy ochotně nabídlo. Děkujeme vedení základní školy, že nám i v tomto organizačně náročném školním roce umožnilo využívat tělocvičnu pro všechny cvičební složky.

Společně přejeme vám všem příjemné a pohodové prožití letních prázdnin, dny plné dobrodružství, pohybu a nezapomenutelných chvil. Všem cvičencům přejeme, ať pravidelné celoroční cvičení přinese při pohybových aktivitách v horkých letních dnech své ovoce – kondice se neztrácí a věříme, že se v září zase v hojném počtu sejdeme.

Cvičitelkám i cvičitelům děkuji za nadšení, energii a čas, který věnují nejen svým oddílům a i jim přeji, aby si během jim příjemných prázdninových aktivit dostatečně odpočinuli a nabrali síly do nového cvičebního roku. V září se těším nashledanou a věřím, že nám bude společně strávený čas i nadále dělat radost.

Prázdninám ZDAR!

Za TJ Sokol Chrastava
M. Houdová, starostka