Stříbrná medaile ČOS

 

 

V sobotu 23. března 2019 byla na valné hromadě Sokolské župy Ještědské na liberecké radnici udělena čtyři významná ocenění - tři bronzové a jedna stříbrná medaile České obce sokolské. Historická stříbrná medaile ČOS za dlouholetou činnost v Sokole byla udělena sestře Miloslavě Cellerové z TJ Sokol Chrastava.

Sestra Miloslava Cellerová začala cvičit v roce 1958 jako žákyně TJ Spartak Chrastava. Ač se chodilo cvičit „do Sokola“, tak se jednalo o ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy), neboť Sokol byl za minulého režimu zakázán. V roce 1963 si udělala zkoušky na pomocného cvičitele ZTV (základní tělesná výchova) v TJ Spartak Chrastava a stala se pomahatelkou cvičitelky žákyň. Od roku 1965 jako cvičitelka III. třídy ZRTV (Tělovýchovná škola ČÚV ČSTV) vedla cvičení žákyň, dorostenek a žen. V roce 1984 složila zkoušky na cvičitelku II. třídy ZRTV (Tělovýchovná škola ČÚV ČSTV) a od té doby až doposud je cvičitelkou žen. V následujících letech si ještě rozšířila cvičitelské vzdělání - v roce 1986 o zkoušku na cvičitelku III. třídy džezgymnastiky a v roce 1990 již pod Tělocvičnou jednotou Sokol Chrastava získala průkaz cvičitele všestrannosti II. třídy (Česká obec sokolská Praha). V předchozích letech sestra M. Cellerová absolvovala i několik doškolovacích seminářů, na nichž si na „vlastní kůži“ vyzkoušela některé cvičební metody zaměřené především na zdravotní cvičení, které následně přenesla do svých cvičebních hodin.

Blahopřejeme sestře M. Cellerové k získání tohoto významného ocenění a především děkujeme za elán a energii, které věnuje svým cvičenkám jako cvičitelka naší jednoty. Věříme, že i nadále bude rozdávat životní elán a radost z pohybu.

Za výbor TJ Sokol Chrastava
Miloslava Houdová