Sídliště Střelecký Vrch – úprava dopravního značení

Dobrý den,
vzhledem k úpravě dopravního značení na sídlišti Střelecký Vrch v Chrastavě, která byla provedena ke konci roku 2018 a častým dotazům řidičů, jsem se rozhodl napsat krátký článek týkající se této problematiky.
Obecně na sídlišti platí, že v celé lokalitě je maximální povolená rychlost 30 km/hod, což není nic nového a je to označeno značkou “zóna 30 km/hod“ na začátku sídliště, ale někteří řidiči to podle mého názoru příliš nedodržují. Ještě bych chtěl uvést, že vjezd na sídliště i do Textilanské ulice je zakázán pro nákladní automobily, traktory a autobusy mimo zásobování. Tady bych chtěl dodat, že mezi nákladní automobily patří také dodávky do 3,5 t, které jsou firemní nebo slouží jako služební, ty jsou dle zákona brány také jako nákladní automobily. Možnost parkovat služební dodávky je v ulici ke „starým panelákům“. Tyto informace udávám jen pro úplnost dopravní problematiky týkající se sídliště Střelecký Vrch.
Podstatnou změnou však je, že obecně na všech křižovatkách platí pravidlo pravé ruky neboli přednosti zprava. Týká se to míst křížení komunikací. Tady je podstatný rozdíl v určení, co je „komunikace“ a co je „místo ležící mimo komunikaci“ např. parkoviště. Veškeré rizikové křížení na sídlišti jsem proto nafotil a popsal přímo k těmto fotografiím, aby bylo zcela zřejmé, jak se v každém křížení má řidič zachovat.
Zejména bych chtěl upozornit na křížení hlavní-páteřní komunikace vedoucí ze sídliště do Liberecké ulice v místě napojení s Textilanskou ulicí. Tady totiž neplatí přednost zprava, jak by se na první pohled zdálo a to z důvodu, že celá lokalita Textilanské ulice je dopravně určena a řádně označena jako „obytná zóna“. Při výjezdu z obytné zóny musí dát řidič přednost všem ostatním vozidlům, což je obdoba výjezdu z místa ležícího mimo komunikaci jako jsou již zmíněná parkoviště.
Tento dopravní režim a veškeré dopravní značení je schválené dopravním inspektorátem PČR a také odborem dopravy v Liberci.
V letošním roce budou práce na rekonstrukci parkovacích ploch a komunikací na sídlišti pokračovat další etapou v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu.

Ing. Daniel Fadrhonc

Chrastava 14.1.2019

 

Zde platí přednost zprava. Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

 

Zde platí přednost zprava. Tzn. auta napojující se zleva musí dát přednost.

 

Zde platí přednosti zprava. Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

 

Zde platí přednost zprava. Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

 

Zde neplatí přednost zprava. Jedná se o výjezd z parkoviště. Tzn. auta napojující se zprava musí dát přednost.

 

Zde neplatí přednost zprava. Jedná se o výjezd z obytné zóny. Tzn. auta napojující se zprava musí dát přednost.