NOVÉ NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD


Při namátkových kontrolách bylo zjištěno, že do nádob s komunálním odpadem i do odpadkových košů rozmístěných po městě je odkládáno nemalé množství kovových předmětů, které způsobují větší platby městu za jejich následnou likvidaci. Technické služby města Chrastavy rozmístily po městě 3 černé plastové nádoby o objemu 240 l (viz. foto), které jsou opatřeny šedými nálepkami s označením KOVY. Tyto nádoby jsou určeny pro odložení drobného kovového odpadu a jsou umístěny naproti školní jídelně v Turpišově ulici, u vjezdu do sídliště Střelecký Vrch a v ulici Andělohorské u paneláků.
Do nádob mohou občané odkládat vymyté plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácností. Do nádob se nesmějí vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami (použité barvy, laky, lepidla…) ani rozměrné kovové odpady jako jsou například sušáky na prádlo, digestoře, kovové regály, torza jízdních kol atd.Takovéto odpady mohou občané odkládat pouze ve sběrných surovinách nebo na sběrném dvoře. Vývoz těchto kontejnerů na drobný kovoodpad budou zajišťovat pracovníci technických služeb.
 

 

Šárka Spáčilová - referent odpadového hospodářství

Chrastava 08.03.2019