Andělská Hora se druhé cesty nedočká

video TV Chrastava


V souvislosti s problémovým železničním přejezdem na náves v Andělské Hoře (nevhodné poměry sklonů trati a u trati mohou ohrozit spodky projíždějících vozidel) jsme se pokusili o realizaci druhého přístupu na náves a to tak, že by se na komunikaci transformovala cesta pro pěší u druhého železničního přejezdu na Kryštofovo Údolí. Již byly dokonce domluveny i nutné výkupy pozemků pro rozšíření cesty. Při finálním setkání zainteresovaných orgánů byla ovšem vznesena nová podmínka, a to na snížení komunikace za přejezdem, což by ve svém důsledku způsobilo překročení maximálně povoleného stupně stoupání komunikace na náves, čímž byla prakticky vyloučena možnost realizace komunikace s povoleným provozem. Andělská Hora se tak druhé přístupové cesty na náves nedočká, bohužel.

Město chce využít plánované velké výluky na železniční trati při její modernizaci v roce 2023 a upravit ve spolupráci se SŽDC železniční přejezd na náves a jeho okolí tak, aby s tímto přejezdem přestaly býti problémy.

Chrastava 13.09.2019

Michael Canov, starosta