Proběhla další mločí brigáda

 

 

video TV Chrastava

 

Ve čtvrtek 14. března proběhla další akce na podporu života mloků skvrnitých na Ovčí hoře. Ve spolupráci s místní základní školou byly opět po roce obnoveny tůňky a malé přehrážky na dvou lesních potocích, které jsou stěžejní pro rozmnožování mloků v této lokalitě. Velký dík patří paní učitelce Ireně Lejskové za koordinaci žáků a hydrobiologovi Radomírovi Studenému za odborné vedení a pomoc.

Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava