Krajský úřad popáté zrušil rozhodnutí o demolici Kováku

 

 

video TV Chrastava

 


Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje jako odvolací orgán svým rozhodnutím ze dne 3. června 2019 již popáté zrušil rozhodnutí Odboru pro výstavbu a územní správu Městského úřadu v Chrastavě o demolici budovy č. p. 617 v Nádražní ulici tj. Kováku. Přesněji řečeno, potřetí zrušil třetí rozhodnutí o demolici, neboť předchozí dvě pravomocné rozhodnutí o třetím zrušení demolice zrušilo odvolacímu orgánu na podněty Města Chrastava Ministerstvo pro místní rozvoj.

Při tomto zrušení přišel odvolací orgán skutečně s přelomovou myšlenkou, že při možnosti zabití osoby pohybující se poblíž objektu vypadnutím okenní výplně či plynosifikátové vyzdívky o nic nejde, jedná se o pouhé konstrukční prvky, na takovou hrozbu se odstavec 1, písmeno a) § 129 stavebního zákona nevztahuje, vadila by pouze možnost zabití celou stavbou či její ucelenou částí (patrem či traktem), neboť pouze jich se zmíněný paragraf dle názoru odvolacího orgánu týká.

§ 129 (1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby;

Proti třetímu rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK o zrušení třetího rozhodnutí chrastavského stavebního úřadu na demolici Kováku podalo Město Chrastava dne 7. června datovou schránkou opět (celkově již třetí) podnět na Ministerstvo pro místní rozvoj k přezkumnému řízení pro nezákonnost vydaného rozhodnutí odvolacího orgánu.

Chrastava 07.06.2019

Michael Canov, starosta města Chrastava


Správní úkony:
07.06.2019 Podnět k třetímu přezkumnému řízení na MMR
03.06.2019 Třetí rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
30.01.2019 Opětovné rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
23.08.2018 Podnět k novému přezkumnému řízení na MMR
21.08.2018 Opětovné rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
22.03.2018 Rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
30.11.2017 Rozhodnutí ministryně MMR Karly Slechtové o zamítnutí rozkladu majitele
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení
23.05.2017 Doplněný podnět k přezkumnému řízení na MMR
10.01.2017 Podnět k přezkumnému řízení na MMR
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016 Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016 Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici 
27.02.2015 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o opakovaném nař. sjednání nápravy
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.03.2013 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení sjednání nápravy
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech
 


Znalecké posudky:
17.10.2016 Ing. Karel Čapek (objednaný odvolacím orgánem KÚ LK)
18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek CSc. (objednaný prvoinstančním orgánem MěÚ Chrastava)
 


Články související na tomto webu:

04.02.2019 Ministerstvo opět zrušilo rozhodnutí o zrušení demolice Kováku (Tv Chrastava)
02.03.2018 Kovák – požár střechy (Tv Chrastava, FB Tv Prima)
29.06.2017 Tv Chrastava –  práce krajských úředníků - Kovák, cesta na Grabštejn
02.01.2017 Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku (Tv Chrastava)
27.10.2016 Sisyfovský boj o demolici Kováku (Tv Chrastava)
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

 


Média:
19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016 reportáž České televize (i zde)
17.03.2016 reportáž České televize
17.02.2014 článek Liberecký deník
31.01.2014 článek 5plus2
09.01.2010 článek iDNES
07.01.2010 reportáž České televize
07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005 reportáž  televize Genus
21.11.2005 reportáž České televize