Rekonstrukce chrastavských komunikací k prosinci 2019

video TV Chrastava

 

V průběhu roku jsme přinášeli průběžné informace o rekonstrukcích místních komunikací na Střeleckém Vrchu, ulici Hřbitovní a první etapě Bílokostelecká.

S přerušením provozu obalovny ke dni 13. prosince lze k tomuto datu konstatovat následující:
1) Rozsáhlá rekonstrukce na Střeleckém Vrchu je ukončena.
2) Rekonstrukce ul. Hřbitovní prakticky hotova, jen se příští týden dodělají zbývající kousky tzv. přídlažby.
3) Z akce Bílokostelecká I. etapa je hotova rekonstrukce ul. Polní (v příštím roce se ještě bude budovat parkoviště), ul. Sedmidomská a také zasažená část ulice Bílokostelecké se budou dokončovat až v příštím roce (následovat by pak bezprostředně měla akce Bílokostelecká II. etapa).

Zároveň si dovoluji i touto cestou poděkovat všem rezidentům a návštěvníkům výše uvedených částech města za vstřícnost a pochopení při nutných omezeních, které realizaci akcí nevyhnutelně doprovázely.

Chrastava dne 13.12.2019

Michael Canov, starosta

Články související:
08.11.2019 Rekonstrukce chrastavských komunikací k listopadu 2019 (Tv Chrastava)
23.09.2019 Rekonstrukce chrastavských komunikací k září 2019  (Tv Chrastava Střelecký Vrch  Bílokostelecká Hřbitovní)
04.06.2019 První etapa Bílokostelecké v běhu (Tv Chrastava)
26.09.2018 Příprava rekonstrukce Bílokostelecké a Polní (Tv Chrastava)