Kácení stromu v Turpišově ulici

 

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních požadavků kladených na dřeviny a zvláště pak stromy, je jejich provozní bezpečnost, tedy takový jejich stav, kdy neohrožují lidské životy a zdraví ani majetkové hodnoty, přiklonili jsme se k variantě pokácení stromu smrku ztepilého, nacházejícího se v Turpišově ulici v těsné blízkosti školy. Tento strom je silně nahnutý, má narušenou statiku a po větším spadu sněhu nebo při silnějších větrných poryvech tak hrozí reálné nebezpečí jeho pádu. Za pokácený strom zde bude na jaře tohoto roku vysazen strom nový.

Petr Bezvoda
správa majetku