Jaro v Andělské Hoře


Jaro 2019 bylo bohaté na společné akce pořádané osadním výborem Andělská Hora. Nejdříve jsme se sešli v hojném počtu na „Stopované“ 23. března. Opět jsme se vydali do kolonky, tentokrát jsme šli „Po stopách Chrastavy“. Po cestě nás čekalo 10 zastávek, na kterých jsme se dozvěděli zajímavosti z historie našeho města. V kolonce pak byl pro děti připravený poklad a všichni jsme společně poseděli u ohně s občerstvením.
Další, tentokrát novou aktivitou v Andělské Hoře byla akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Andělskou Horu“. Na tuto akci se nás sice sešlo pouze 16 včetně dětí, ale i tak jsme odvedli velký kus práce a naplnili jsme přes 20 pytlů s odpadem a naše vesnička je zase o něco hezčí.
Třetí společnou akcí bylo „Pletení pomlázek a výroba velikonočních dekorací“ 14. dubna. Jako každý rok jsme společně pletli pomlázky, barvili vajíčka, vyráběli věnečky na dveře a vyrobili si jarní mističku s květinami.
Akce pořádané osadním výborem jsou čím dál více navštěvované a vždy se jedná o příjemně strávený čas. Čím dál častěji jsou akce spojené i s ochutnávkou pekařských a kulinářských výrobků, které účastníci na akce nosí. Další akcí, která nás čeká je dětský den 25. května na návsi.
 

 

Helena Kačenová
Osadní výbor Andělská Hora